Kata Kerja : Pengertian, dan Macam-Macamnya

Pengertian Kata kerja merupakan salah satu golongan kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja terbagi kepada dua macam / bentuk: Kata kerja transitif Kata kerja tak transitif Baca Juga : Pengertian Paragraf   KATA KERJA TRANSITIF (KKT) Kata kerja yang memerlukan objek atau penyambut yang terdiri daripada kata nama … Baca SelengkapnyaKata Kerja : Pengertian, dan Macam-Macamnya